مرتبه علمی مربی
محل تحصیل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مدرک تحصیلی دکتری تخصصی
رشته تحصيلي عمران سازه
محل خدمت گروه مهندسی عمران
پست الکترونیکی r_raoufi@yahoo.com
آدرس وب سایت http://raoufi.iauahvaz.ac.ir